Tuesday, 18 October 2016

Mula Branding

Mulakan branding dengan positioning.

Positioning itu apa yang kita mahu kita letak dalam fikiran dan hati sasaran spesifik brand kita. Bukan apa yang mahu diletak pada produk atau logonya.

Positioning itulah yang terpacul keluar dahulu dari mulut orang, apabila dia mula bercerita kepada orang lain tentang manfaat brand kita.

#Brandpose

No comments:

Post a Comment